Web Informer Button

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

Κάρμα και ανθρώπινη ζωή


ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ.

Ο Νόμος του Κάρμα έχει άμεση επίδραση στην ανθρώπινη ζωή και την πορεία εξέλιξης του, και αν και δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον Νόμο καθαυτό μπορούμε να γνωρίσουμε την λειτουργία του. Κάθε μία δράση μας στην καθημερινότητα, κάθε μία σκέψη και συναίσθημα είναι στην ουσία μία απελευθέρωση ενέργειας η οποία θα επιστρέψει στο σημείο από όπου ξεκίνησε.Ανάλογα με την φύση και την ποιότητα της δράσης ο κάθε άνθρωπος βιώνει ευχάριστα η δυσάρεστα αποτελέσματα. Η ζωή μας αποτελεί μία διαδοχή αιτιών που δημιουργούμε και αποτελεσμάτων που εισπράττουμε σύμφωνα με τον Νόμο της Δικαιοσύνης και Αρμονίας.


Η φαινομενική αδικία που αντιλαμβανόμαστε και νομίζουμε ότι επικρατεί στον κόσμο και τις ζωές των ανθρώπων οφείλεται στο ότι βλέπουμε τα αποτελέσματα μεμονωμένα, χωρίς να μπορούμε να διακρίνουμε την αιτία που τα προκάλεσε. Η διδασκαλία του Κάρμα μπορεί να δώσει φως στο αιώνιο ερώτημα του πόνου και της δυστυχίας όπως και την ύπαρξη του κακού. Αν ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρείται καλός υποφέρει στην παρούσα ζωή του, απλά ξεπληρώνει κάποια οφειλή που έχει δημιουργήσει σε προηγούμενη ζωή. Το ίδιο και ένας άνθρωπος που ενώ φαίνεται κακός δεν βιώνει πόνο, ξεπληρώνεται από το Κάρμα για κάτι καλό που έχει κάνει στο παρελθόν, ή γιατί έλαβε κακή και άδικη μεταχείριση από τους συνανθρώπους του.
 

Θα ήταν όμως λάθος να δούμε το Κάρμα ως τιμωρία η ανταμοιβή. Η Θεία δικαιοσύνη μας φέρνει ακριβώς αυτό που μας αξίζει, προσαρμόζοντας μάλιστα έτσι τα πράγματα ώστε αυτό που θα μας έρθει να είναι ότι καλύτερο για να πάρουμε το κατάλληλο μάθημα που χρειαζόμαστε έτσι ώστε να εξελιχθούμε πνευματικά. Επίσης ο Νόμος επειδή ακριβώς λειτουργεί σπρώχνοντας τα όντα σε αυτήν την αναβατική πορεία της εξέλιξης απελευθερώνει την Καρμική αντίδραση όταν το Εγώ είναι σε εκείνη την κατάσταση ώστε να μπορεί να μάθει από την επιστροφή των πράξεων του.Οι πράξεις μας λοιπόν είτε επιστρέφονται σύντομα διότι η προσοχή και προσήλωση μας είναι στραμμένες κατάλληλα, είτε παραμένει σε αναστολή μέχρι να έρθουμε σε θέση αντίστοιχη με την φύση της αιτίας.

Κάτι άλλο σημαντικό για το Νόμο που έχει άμεση επίδραση στην ζωή μας είναι η σχέση του με αυτό που ονομάζουμε Μοίρα και ελεύθερη βούληση. Αυτά και τα δύο στοιχεία που φαίνονται εκ πρώτης όψεως αντίθετα και το ένα να αναιρεί το άλλο, ενώνονται μέσα από το Κάρμα. Η Μοίρα είναι το αναπόφευκτο, το αποτέλεσμα που θα εισπράξουμε από παρελθοντικές μας δράσεις. Οι δράσεις αυτές όμως έρχονται από δικές μας επιλογές, ασυνείδητες η συνειδητές.

Οπότε ο άνθρωπος όσο πιο συνειδητός είναι στις επιλογές του γνωρίζοντας την λειτουργία του Νόμουόσο μεγαλύτερη Σοφία και διαύγεια χρησιμοποιεί για να πάρει τις αποφάσεις του και να δράσει σύμφωνα με αυτές, τόσο πιο ελεύθερος είναι στο να διαμορφώσει την Μοίρα του. Μόνο μέσα από την γνώση του Νόμου μπορεί κάποιος να προσδιορίσει τις πράξεις του και τα αποτελέσματα που αυτές θα φέρουν, γινόμενος έτσι ο Κύριος του εαυτού του της ζωής του και της Μοίρας του.

Πρέπει να αντιληφθούμε βαθειά ότι ο άνθρωπος ο ίδιος παράγει τις αιτίες και το Κάρμα προσαρμόζει τα αποτελέσματα σύμφωνα με τους Νόμους της αρμονίας.Αυτός που αγνοεί μένει απορημένος μπροστά στα περίεργα πράγματα που του συμβαίνουν, αποδίδοντας τα στην κακή του τύχη, στις ανεξιχνίαστες οδούς της Θείας πρόνοιας, στην ενέργεια της τυφλής Μοίρας ή σε κάποια απλή σύμπτωση.Τίποτα όμως δεν μπορεί να υπάρξει στην ζωή μας που η αφορμή του να μην βρίσκεται στις δικές μας πράξεις.

Ωστόσο ποτέ δεν είναι αργά για κάποιον να ξεκινήσει την διαδικασία να γίνει ο κύριος της Μοίρας του όσο και αν νοιώθει εγκλωβισμένος σε αυτήν την ατελείωτη διαδοχή αιτιών και αποτελεσμάτων. Αυτό που πρέπει να κάνει για να απελευθερωθεί από αυτήν την κατάσταση είναι να κινητοποιήσει εκείνες τις αιτίες που θα παράγουν πιο επιθυμητά αποτελέσματα, και αυτή είναι μία δυνατότητα που ο άνθρωπος δεν μπορεί να χάσει ποτέ. Επίσης ο τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το Κάρμα που έχουμε ίδει δημιουργήσει είναι να αποκτήσουμε μία σωστή στάση προς αυτό. Δεν πρέπει να προσπαθούμε να αποφύγουμε το «κακό» Κάρμα αλλά να το αποδεχόμαστε όταν αυτό θα έρχεται σαν κάτι το αναπόφευκτο, αντιλαμβανόμενοι ότι με αυτόν τον τρόπο ξεπληρώνουμε κάτι που οφείλουμε στον ίδιο μας τον εαυτό. Δεν πρέπει να αποφεύγουμε κάτι, αλλά να επεξεργαζόμαστε ακριβώς αυτό που βρίσκεται μπροστά μας και να αντλούμε από αυτό την πολύτιμη εμπειρία που έχει να μας δώσει. 

Μέσα από όλα αυτά βγαίνουμε στο συμπέρασμα ότι 
δεν υπάρχει στην ουσία «κακό» ή «καλό» Κάρμα.

Αυτό που μας έρχεται είναι πάντα αυτό που δικαιούμαστε και χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε. Η δράση που απελευθερώνουμε θα επανέλθει μπροστά μας δημιουργώντας συχνά ένα πρόβλημα το οποίο καλούμαστε να ξεπεράσουμε, δίνοντας μας έτσι την ευκαιρία να αναπτύξουμε την δύναμη μας. Τα προβλήματα, τα εμπόδια που βιώνουμε στην ζωή μας προέρχονται από εμάς τους ίδιουςέτσι αυτό που πρέπει να πολεμήσουμε και να ξεπεράσουμε πάντα είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. 

Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΜΑ

Οι δράσεις του ανθρώπου ξεκινούν κυρίως από το νοητικό του σώμαΟ νους ως βάση της επιθυμίας δίνει το έναυσμα της δράσης στα διάφορα επίπεδα. Σχεδόν όλες οι αιτίες που δημιουργεί ο άνθρωπος σχετίζονται άμεσα με την επίδραση των νοητικών εικόνων ή σκεπομορφών που απορρέουν από το νοητικό του επίπεδο.

Η δόνηση που παράγει η κάθε σκέψη παίρνει μία μορφή χρησιμοποιώντας σαν πεδίο δράσης την νοητική και αστρική ύλη. Η καθαυτή νοητική εικόνα μένει στην συνείδηση του δημιουργού, αλλά η δόνηση της απλώνεται στον χώρο προκαλώντας ανάλογους παλμούς και στην αστρική ύλη δημιουργώντας μία αστρική μορφή η οποία είναι εμψυχωμένη από την νοητική ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μία στοιχειακή οντότητα η οποία ξεπερνά τα όρια του αστρικού πεδίου του δημιουργού κρατώντας πάντα μία σύνδεση μαζί του επιστρέφοντας την δράση πίσω στην νοητική εικόνα που την δημιούργησε. Η διάρκεια ζωής της αστρονοητικής εικόνας εξαρτάται από την ποιότητα και την ένταση της σκέψης, η εξαφάνιση της όμως δεν επηρεάζει την μονιμότητα της νοητικής εικόνας. Ένα καινούργιο ερέθισμα θα την κάνει να εκδηλώσει ξανά το αστρικό της μέρος. Αυτές οι οντότητες λοιπόν γεμίζουν το περιβάλλον του δημιουργού τους σχεδόν συνεχόμενα, ανάλογα βέβαια με την ένταση της δραστηριότητας του νοητικού του σώματος.

Αν μία ποιότητα ιδεών χρησιμοποιηθεί πολύ στην γήινη ζωή τότε αυτές οι ιδέες ζουν σε λανθάνουσα κατάσταση μέσα στην ψυχή, αφού οι δονήσεις των σκέψεων δεν κατέρχονται μόνο στα κατώτερα επίπεδα της προσωπικότητας, αλλά ανέρχονται και στο ανώτερο επίπεδο του ανθρώπου, αυτό που ονομάζουμε θυμικό σώμα, και καταγράφονται και εκεί. Οπότε αυτά τα αρχεία θα υπάρχουν σε λανθάνουσα μορφή ακόμη και όταν το εγώ καθαρίσει από τα κατώτερα σώματα κατά την μετά θάνατον ζωή του. Ενώ λοιπόν τα αστρικά υλικά που έχουν δημιουργήσει οι νοητικές εικόνες χάνονται σταδιακά όσο το εγώ ανέρχεται στα ανώτερα επίπεδα, αυτές μένουν σαν εικόνες οι οποίες, κατά την νέα κάθοδο του εγώ στην ύλη, θα προβληθούν τραβώντας τα καρμικά υλικά που τους χρειάζονται για να εκδηλωθούν ξανά στα κατώτερα επίπεδα της προσωπικότητας.

Έτσι κάθε νέα προσωπικότητα που λαμβάνουμε στην κάθε μας ενσάρκωση είναι στην ουσία το αποτέλεσμα των σκέψεων και συγκινήσεων που έχουμε εκδηλώσει στις προηγούμενες ζωές μας.Αυτά τα στοιχεία τα δοσμένα από εμάς χρησιμοποιούν οι Κύριοι του Κάρμα για να δομήσουν τον νέο μας φορέα από το λεπτότερο επίπεδο του μέχρι και το πιο παχυλό, αφού π.χ. το διπλό αιθερικό που έχει δομηθεί σύμφωνα με τα προηγούμενα καρμικά στοιχεία θα γίνει το αιθερικό καλούπι του φυσικού φορέα.

Έτσι καταλαβαίνουμε ότι κάθε νέα προσωπικότητα που λαμβάνουμε, είναι δημιούργημα του ίδιου μας του εαυτού και προκύπτει σαν ένα αναπόφευκτο καρμικό αποτέλεσμα. Οπότε εμείς είμαστε πλήρως υπεύθυνοι για χαρακτηριστικά που έχουμε έμφυτα στην προσωπικότητα μας είτε αυτά θεωρούνται καλά, είτε θεωρούνται άσχημα.

Ο Νόμος του Κάρμα μπορεί να εξηγήσει πολύ ικανοποιητικά την φαινομενική αδικία που κυριαρχεί, αν βλέπουμε τα πράγματα κοντόφθαλμα και μεμονωμένα,στα εκ γενετής χαρακτηριστικά και τις περιστάσεις που γεννιέται ο κάθε άνθρωπος, τα οποία δεν μπορεί να αποφύγει και φαίνεται σαν να του «τυχαίνουν» απρόβλεπτα από μία τυφλή και άδικη μοίρα. Η αλήθεια είναι όμως ότι όλα αυτά είναι πολύ δίκαια αποδομένα στον καθένα σύμφωνα με αυτά που έχει προκαλέσει.

Ακόμη και ο τόπος, το κοινωνικό περιβάλλον και η οικογένεια ρυθμίζονται κατάλληλα από τους Λιπίκα για να καταφέρει ο άνθρωπος να ξεπληρώσει ένα ποσό από το αποθηκευμένο Κάρμα του. Διότι δεν μπορεί να ξεπληρωθεί όλο το Κάρμα που έχουμε δημιουργήσει σε προηγούμενες υπάρξεις και κρατιέται στην καρμική μας τράπεζα κατά την διάρκεια μίας ζωής, εκτός από πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις ανθρώπων.Διαβάστε : Κάρμα - Ο Συμπαντικός Νόμος , Καρμικές Σχέσεις , Το νοητικό σώμα και οι σκεπτομορφές - Τορκόμ Σαραϊνταριάν


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μυστική δοξασία - Τόμος 2ος H.P. Blavatsky, Εκδόσεις: Πνευματικός Ήλιος.
Το κλειδί της θεοσοφίας, H.P. Blavatsky, Θεοσοφικές εκδόσεις. 
Το Κάρμα, Annie Beasant, Εκδόσεις: Δίον. 
Το Κυμβάλειο, Τρεις Μύστες, Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη.
Εννεάδες - Τόμος 3ος , Πλωτίνος, Εκδόσεις: Κάκτος. 
Ερμητικά κείμενα, Ερμής Τρισμέγιστος, Εκδόσεις: Πύρινος κόσμος. 
Κάρμα Γιόγκα , Σουάμι Βιβεκανάντα, Εκδόσεις: Κονιδάρη. 
Πλατωνική Θεολογία Δ’, Πρόκλος, Εκδόσεις: Κάκτος.
Τολτέκοι – Η κραυγή του Αετού, Theun Mares, Εκδόσεις: Αρχέτυπο.

4 ανεμομαζώματα:

Ευρύνοος είπε...

Έχω την εντύπωση πως γράφεις για κάτι απόλυτα φυσικό..
για μένα δέν έχει κάν όνομα κάτι τέτοιο, όπως Κάρμα ή Νόμος αν θές..

είναι η Φύση η ίδια..

κάθε δράση μας έχει αντίδραση και επακόλουθα αποτελέσματα..
δέν γίνεται να πράξουμε κάτι (ή να σκεφτούμε ακόμη) δίχως να προκαλέσουμε κάτι αντίστοιχο..

και δέν είναι κάτι που ισχύει μόνο για τους ανθρώπους μα και για κάθε έμβιο..

προφανώς η ανάγκη των ανθρώπων να ονομάζουν τα πάντα με έννοιες κατανοητές σύμφωνα με την περιοχή και τα ήθη, έδωσαν τόσες διαφορετικές ονομασίες γι αυτό που συζητούμε..

μα η Ουσία μένει η ίδια..

καλησπέρα σου :)

Morgana (Ευρυνόμη) είπε...

Αγαπητέ Ευρύνοε όπως τα λες!
Σημασία δεν έχει το όνομα
αλλά η Ουσία
η Αλήθεια
αυτή που βρίσκεται μέσα σε όλα
και παντού είναι η ίδια.

Καλώς σε βρίσκω!!!

nimertis είπε...

Ευρυνόμη καλησπέρα... ενδιαφέρουσα η ανάρτηση όπως πάντα κάθε τι που έχει σχέση με το Κάρμα... ως δόκιμος Πυγαόρειος, θα ήθελα να πω ότι προτιμώ περισσότερο αυτό που ονομάστηκε από τους έλληνες μύστες 'αυθυπεύθυνο' και 'αντιπεπονθός'... έχει μια αρκετά διαφορετική λειτουργία από το Κάρμα-Ντάρμα... [να μην ξεχνάμε και το Ντάρμα βέβαια...]
από την βιβλιογραφία σου διαπιστώνω ότι έχεις εντρυφήσει στα περί Θεοσοφίας... Μπλαβάτσκυ, Μπέζαντ, κλπ...
Το θέμα είναι τεράστιο και για μένα, μετά από δεκαετίες εσωτερικών σπουδών -και συγνώμη για την αναφορά αλλά ως σήμανση περισσότερο γίνεται παρά για οτιδήποτε άλλο- θέλω να πω ότι δεν με καλύπτει πλέον καμία θεωρία που προσπαθεί να τα ερμηνεύσει όλα και εκεί χωράνε και οι καλοί και οι 'κακοί' χωρίς την απαιτούμενη υπεύθυνη δράση των προσώπων ως πολιτών και ως κοινωνικών όντων...
θέλω να πω με δυο λόγια πως ο εσωτερισμός είναι ένα σύστημα και μια βιο-θεωρητικο-πρακτική δυναμική που ενίοτε μπορεί να οδηγήσει και στην αδράνεια αλλά και στην μοιρολατρεία... δεν λέω πως αυτό εξάγεται από την ανάρτησή σου... κάθε άλλο, μιλώ γενικά...
δεν είμαστε μόνο συμπαντικά όντα, δεν έχουμε μόνο την εσωτερική αθάνατη σπίθα μέσα μας, δεν υποκείμεθα τυφλά σε νόμους του Απείρου... είμαστε και πολιτικά όντα, έχουμε ευθύνη στο παρόν, μπορούμε να ισορροπούμε δυναμικά έστω... Δύναμις και Ανάγκη άλλωστε, δεν μας δίδαξαν οι Εμπεδόκλειες αρχές;
Χάρηκα την επικοινωνία, να είσαι καλά...

Morgana (Ευρυνόμη) είπε...

Κι εγώ χάρηκα με το σχόλιο σου Nimertis! Μου αρέσουν και οι λέξεις: αυθυπεύθυνο - αντιπεπονθός που ανέφερες!
Πιστεύω ότι επειδή η αλήθεια βρίσκεται στην ουσία, και οι διάφορες λέξεις προσπαθούν να εκφράσουν με κατανοητό τρόπο την ίδια την ουσία, οπότε είναι στο προσωπικό μονοπάτι μαθητείας-πορείας του καθενός ποιες λέξεις θα χρησιμοποιήσει. Όπως και ποιους δασκάλους - φιλοσοφίες θα ακολουθήσει, είναι αυτοί που θα τον βοηθήσουν περισσότερο στην παρούσα φάση της ζωής του. Είναι υποκειμενικό και δεν αποκλείω κανένα, αντίθετα προσπαθώ να έχω όσο πιο ευρύ φάσμα μπορώ, από την ανατολική και δυτική (εσωτερική) παράδοση όσο και τις σύγχρονες θεωρίες. Όπως και από τις μυθολογίες, όχι μόνο από τη πλούσια δικιά μας ελληνική μυθολογία με τους πολλούς συμβολισμούς, αλλά και όλων των λαών αν γίνεται.
Ήδη έμαθα και κάποια πράγματα από σένα ;)
Α ναι, πιστεύω κι εγώ πως μετράει πολύ η ευθύνη που έχουμε σαν όντα. Αυτό νομίζω φαίνεται και από το παρόν άρθρο...στην ουσία εμείς δημιουργούμε τους κόσμους μας και τις προϋποθέσεις μας. Δύναμις και Ανάγκη...ταιριάζει!
Να 'σαι καλά!

Blog Widget by LinkWithin

"Magical Template" designed by Blogger Buster