Web Informer Button

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

Κάρμα και ανθρώπινη ζωή


ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΡΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ.

Ο Νόμος του Κάρμα έχει άμεση επίδραση στην ανθρώπινη ζωή και την πορεία εξέλιξης του, και αν και δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον Νόμο καθαυτό μπορούμε να γνωρίσουμε την λειτουργία του. Κάθε μία δράση μας στην καθημερινότητα, κάθε μία σκέψη και συναίσθημα είναι στην ουσία μία απελευθέρωση ενέργειας η οποία θα επιστρέψει στο σημείο από όπου ξεκίνησε.Ανάλογα με την φύση και την ποιότητα της δράσης ο κάθε άνθρωπος βιώνει ευχάριστα η δυσάρεστα αποτελέσματα. Η ζωή μας αποτελεί μία διαδοχή αιτιών που δημιουργούμε και αποτελεσμάτων που εισπράττουμε σύμφωνα με τον Νόμο της Δικαιοσύνης και Αρμονίας.


Η φαινομενική αδικία που αντιλαμβανόμαστε και νομίζουμε ότι επικρατεί στον κόσμο και τις ζωές των ανθρώπων οφείλεται στο ότι βλέπουμε τα αποτελέσματα μεμονωμένα, χωρίς να μπορούμε να διακρίνουμε την αιτία που τα προκάλεσε. Η διδασκαλία του Κάρμα μπορεί να δώσει φως στο αιώνιο ερώτημα του πόνου και της δυστυχίας όπως και την ύπαρξη του κακού. Αν ένας άνθρωπος ο οποίος θεωρείται καλός υποφέρει στην παρούσα ζωή του, απλά ξεπληρώνει κάποια οφειλή που έχει δημιουργήσει σε προηγούμενη ζωή. Το ίδιο και ένας άνθρωπος που ενώ φαίνεται κακός δεν βιώνει πόνο, ξεπληρώνεται από το Κάρμα για κάτι καλό που έχει κάνει στο παρελθόν, ή γιατί έλαβε κακή και άδικη μεταχείριση από τους συνανθρώπους του.
 

Θα ήταν όμως λάθος να δούμε το Κάρμα ως τιμωρία η ανταμοιβή. Η Θεία δικαιοσύνη μας φέρνει ακριβώς αυτό που μας αξίζει, προσαρμόζοντας μάλιστα έτσι τα πράγματα ώστε αυτό που θα μας έρθει να είναι ότι καλύτερο για να πάρουμε το κατάλληλο μάθημα που χρειαζόμαστε έτσι ώστε να εξελιχθούμε πνευματικά. Επίσης ο Νόμος επειδή ακριβώς λειτουργεί σπρώχνοντας τα όντα σε αυτήν την αναβατική πορεία της εξέλιξης απελευθερώνει την Καρμική αντίδραση όταν το Εγώ είναι σε εκείνη την κατάσταση ώστε να μπορεί να μάθει από την επιστροφή των πράξεων του.Οι πράξεις μας λοιπόν είτε επιστρέφονται σύντομα διότι η προσοχή και προσήλωση μας είναι στραμμένες κατάλληλα, είτε παραμένει σε αναστολή μέχρι να έρθουμε σε θέση αντίστοιχη με την φύση της αιτίας.

Κάτι άλλο σημαντικό για το Νόμο που έχει άμεση επίδραση στην ζωή μας είναι η σχέση του με αυτό που ονομάζουμε Μοίρα και ελεύθερη βούληση. Αυτά και τα δύο στοιχεία που φαίνονται εκ πρώτης όψεως αντίθετα και το ένα να αναιρεί το άλλο, ενώνονται μέσα από το Κάρμα. Η Μοίρα είναι το αναπόφευκτο, το αποτέλεσμα που θα εισπράξουμε από παρελθοντικές μας δράσεις. Οι δράσεις αυτές όμως έρχονται από δικές μας επιλογές, ασυνείδητες η συνειδητές.

Οπότε ο άνθρωπος όσο πιο συνειδητός είναι στις επιλογές του γνωρίζοντας την λειτουργία του Νόμουόσο μεγαλύτερη Σοφία και διαύγεια χρησιμοποιεί για να πάρει τις αποφάσεις του και να δράσει σύμφωνα με αυτές, τόσο πιο ελεύθερος είναι στο να διαμορφώσει την Μοίρα του. Μόνο μέσα από την γνώση του Νόμου μπορεί κάποιος να προσδιορίσει τις πράξεις του και τα αποτελέσματα που αυτές θα φέρουν, γινόμενος έτσι ο Κύριος του εαυτού του της ζωής του και της Μοίρας του.

Πρέπει να αντιληφθούμε βαθειά ότι ο άνθρωπος ο ίδιος παράγει τις αιτίες και το Κάρμα προσαρμόζει τα αποτελέσματα σύμφωνα με τους Νόμους της αρμονίας.Αυτός που αγνοεί μένει απορημένος μπροστά στα περίεργα πράγματα που του συμβαίνουν, αποδίδοντας τα στην κακή του τύχη, στις ανεξιχνίαστες οδούς της Θείας πρόνοιας, στην ενέργεια της τυφλής Μοίρας ή σε κάποια απλή σύμπτωση.Τίποτα όμως δεν μπορεί να υπάρξει στην ζωή μας που η αφορμή του να μην βρίσκεται στις δικές μας πράξεις.

Ωστόσο ποτέ δεν είναι αργά για κάποιον να ξεκινήσει την διαδικασία να γίνει ο κύριος της Μοίρας του όσο και αν νοιώθει εγκλωβισμένος σε αυτήν την ατελείωτη διαδοχή αιτιών και αποτελεσμάτων. Αυτό που πρέπει να κάνει για να απελευθερωθεί από αυτήν την κατάσταση είναι να κινητοποιήσει εκείνες τις αιτίες που θα παράγουν πιο επιθυμητά αποτελέσματα, και αυτή είναι μία δυνατότητα που ο άνθρωπος δεν μπορεί να χάσει ποτέ. Επίσης ο τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το Κάρμα που έχουμε ίδει δημιουργήσει είναι να αποκτήσουμε μία σωστή στάση προς αυτό. Δεν πρέπει να προσπαθούμε να αποφύγουμε το «κακό» Κάρμα αλλά να το αποδεχόμαστε όταν αυτό θα έρχεται σαν κάτι το αναπόφευκτο, αντιλαμβανόμενοι ότι με αυτόν τον τρόπο ξεπληρώνουμε κάτι που οφείλουμε στον ίδιο μας τον εαυτό. Δεν πρέπει να αποφεύγουμε κάτι, αλλά να επεξεργαζόμαστε ακριβώς αυτό που βρίσκεται μπροστά μας και να αντλούμε από αυτό την πολύτιμη εμπειρία που έχει να μας δώσει. 

Μέσα από όλα αυτά βγαίνουμε στο συμπέρασμα ότι 
δεν υπάρχει στην ουσία «κακό» ή «καλό» Κάρμα.

Αυτό που μας έρχεται είναι πάντα αυτό που δικαιούμαστε και χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε. Η δράση που απελευθερώνουμε θα επανέλθει μπροστά μας δημιουργώντας συχνά ένα πρόβλημα το οποίο καλούμαστε να ξεπεράσουμε, δίνοντας μας έτσι την ευκαιρία να αναπτύξουμε την δύναμη μας. Τα προβλήματα, τα εμπόδια που βιώνουμε στην ζωή μας προέρχονται από εμάς τους ίδιουςέτσι αυτό που πρέπει να πολεμήσουμε και να ξεπεράσουμε πάντα είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. 

Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΜΑ

Οι δράσεις του ανθρώπου ξεκινούν κυρίως από το νοητικό του σώμαΟ νους ως βάση της επιθυμίας δίνει το έναυσμα της δράσης στα διάφορα επίπεδα. Σχεδόν όλες οι αιτίες που δημιουργεί ο άνθρωπος σχετίζονται άμεσα με την επίδραση των νοητικών εικόνων ή σκεπομορφών που απορρέουν από το νοητικό του επίπεδο.

Η δόνηση που παράγει η κάθε σκέψη παίρνει μία μορφή χρησιμοποιώντας σαν πεδίο δράσης την νοητική και αστρική ύλη. Η καθαυτή νοητική εικόνα μένει στην συνείδηση του δημιουργού, αλλά η δόνηση της απλώνεται στον χώρο προκαλώντας ανάλογους παλμούς και στην αστρική ύλη δημιουργώντας μία αστρική μορφή η οποία είναι εμψυχωμένη από την νοητική ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μία στοιχειακή οντότητα η οποία ξεπερνά τα όρια του αστρικού πεδίου του δημιουργού κρατώντας πάντα μία σύνδεση μαζί του επιστρέφοντας την δράση πίσω στην νοητική εικόνα που την δημιούργησε. Η διάρκεια ζωής της αστρονοητικής εικόνας εξαρτάται από την ποιότητα και την ένταση της σκέψης, η εξαφάνιση της όμως δεν επηρεάζει την μονιμότητα της νοητικής εικόνας. Ένα καινούργιο ερέθισμα θα την κάνει να εκδηλώσει ξανά το αστρικό της μέρος. Αυτές οι οντότητες λοιπόν γεμίζουν το περιβάλλον του δημιουργού τους σχεδόν συνεχόμενα, ανάλογα βέβαια με την ένταση της δραστηριότητας του νοητικού του σώματος.

Αν μία ποιότητα ιδεών χρησιμοποιηθεί πολύ στην γήινη ζωή τότε αυτές οι ιδέες ζουν σε λανθάνουσα κατάσταση μέσα στην ψυχή, αφού οι δονήσεις των σκέψεων δεν κατέρχονται μόνο στα κατώτερα επίπεδα της προσωπικότητας, αλλά ανέρχονται και στο ανώτερο επίπεδο του ανθρώπου, αυτό που ονομάζουμε θυμικό σώμα, και καταγράφονται και εκεί. Οπότε αυτά τα αρχεία θα υπάρχουν σε λανθάνουσα μορφή ακόμη και όταν το εγώ καθαρίσει από τα κατώτερα σώματα κατά την μετά θάνατον ζωή του. Ενώ λοιπόν τα αστρικά υλικά που έχουν δημιουργήσει οι νοητικές εικόνες χάνονται σταδιακά όσο το εγώ ανέρχεται στα ανώτερα επίπεδα, αυτές μένουν σαν εικόνες οι οποίες, κατά την νέα κάθοδο του εγώ στην ύλη, θα προβληθούν τραβώντας τα καρμικά υλικά που τους χρειάζονται για να εκδηλωθούν ξανά στα κατώτερα επίπεδα της προσωπικότητας.

Έτσι κάθε νέα προσωπικότητα που λαμβάνουμε στην κάθε μας ενσάρκωση είναι στην ουσία το αποτέλεσμα των σκέψεων και συγκινήσεων που έχουμε εκδηλώσει στις προηγούμενες ζωές μας.Αυτά τα στοιχεία τα δοσμένα από εμάς χρησιμοποιούν οι Κύριοι του Κάρμα για να δομήσουν τον νέο μας φορέα από το λεπτότερο επίπεδο του μέχρι και το πιο παχυλό, αφού π.χ. το διπλό αιθερικό που έχει δομηθεί σύμφωνα με τα προηγούμενα καρμικά στοιχεία θα γίνει το αιθερικό καλούπι του φυσικού φορέα.

Έτσι καταλαβαίνουμε ότι κάθε νέα προσωπικότητα που λαμβάνουμε, είναι δημιούργημα του ίδιου μας του εαυτού και προκύπτει σαν ένα αναπόφευκτο καρμικό αποτέλεσμα. Οπότε εμείς είμαστε πλήρως υπεύθυνοι για χαρακτηριστικά που έχουμε έμφυτα στην προσωπικότητα μας είτε αυτά θεωρούνται καλά, είτε θεωρούνται άσχημα.

Ο Νόμος του Κάρμα μπορεί να εξηγήσει πολύ ικανοποιητικά την φαινομενική αδικία που κυριαρχεί, αν βλέπουμε τα πράγματα κοντόφθαλμα και μεμονωμένα,στα εκ γενετής χαρακτηριστικά και τις περιστάσεις που γεννιέται ο κάθε άνθρωπος, τα οποία δεν μπορεί να αποφύγει και φαίνεται σαν να του «τυχαίνουν» απρόβλεπτα από μία τυφλή και άδικη μοίρα. Η αλήθεια είναι όμως ότι όλα αυτά είναι πολύ δίκαια αποδομένα στον καθένα σύμφωνα με αυτά που έχει προκαλέσει.

Ακόμη και ο τόπος, το κοινωνικό περιβάλλον και η οικογένεια ρυθμίζονται κατάλληλα από τους Λιπίκα για να καταφέρει ο άνθρωπος να ξεπληρώσει ένα ποσό από το αποθηκευμένο Κάρμα του. Διότι δεν μπορεί να ξεπληρωθεί όλο το Κάρμα που έχουμε δημιουργήσει σε προηγούμενες υπάρξεις και κρατιέται στην καρμική μας τράπεζα κατά την διάρκεια μίας ζωής, εκτός από πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις ανθρώπων.Διαβάστε : Κάρμα - Ο Συμπαντικός Νόμος , Καρμικές Σχέσεις , Το νοητικό σώμα και οι σκεπτομορφές - Τορκόμ Σαραϊνταριάν


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μυστική δοξασία - Τόμος 2ος H.P. Blavatsky, Εκδόσεις: Πνευματικός Ήλιος.
Το κλειδί της θεοσοφίας, H.P. Blavatsky, Θεοσοφικές εκδόσεις. 
Το Κάρμα, Annie Beasant, Εκδόσεις: Δίον. 
Το Κυμβάλειο, Τρεις Μύστες, Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη.
Εννεάδες - Τόμος 3ος , Πλωτίνος, Εκδόσεις: Κάκτος. 
Ερμητικά κείμενα, Ερμής Τρισμέγιστος, Εκδόσεις: Πύρινος κόσμος. 
Κάρμα Γιόγκα , Σουάμι Βιβεκανάντα, Εκδόσεις: Κονιδάρη. 
Πλατωνική Θεολογία Δ’, Πρόκλος, Εκδόσεις: Κάκτος.
Τολτέκοι – Η κραυγή του Αετού, Theun Mares, Εκδόσεις: Αρχέτυπο.

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Δεν φανταζόσαστε τι δείχνει αυτή η φωτογραφία!

Μου άρεσε πολύ και την παραθέτω παρακάτω! Η πορεία του Ήλιου μέσα σε ένα εξάμηνο, από το ένα ηλιοστάσιο στο άλλο:
Ένα φωτογραφικό κλικ διάρκειας έξι μηνών!

Μπορεί να αποτυπωθεί η πορεία του Ήλιου στον ουρανό επί έξι μήνες, μέσα σε ένα και μόνο φωτογραφικό κλικ; Η απάντηση είναι ναι και η απόδειξή της βρίσκεται στην εικόνα που βλέπετε! Η εκπληκτική φωτογραφία του Credit Greg Parker απεικονίζει την πορεία του Ήλιου στον ουρανό από την 21η Ιουνίου μέχρι και τις 22 Δεκεμβρίου του 2011.

Οι φωτεινές γραμμές αντιστοιχούν στην καθημερινή κίνηση του άστρου μας το τελευταίο εξάμηνο του 2011 και η αποτύπωσή τους δεν είναι αποτέλεσμα κάποιου εξελιγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού αλλά της χρήσης ενός τενεκεδένιου κουτιού!

Η τεχνική ονομάζεται pinhole και είναι γνωστή εδώ και αιώνες. Εφαρμόζεται με μία φωτογραφική μηχανή χωρίς φακό που δεν χρησιμοποιεί φιλμ αλλά φωτοευαίσθητο χαρτί! Αυτό ακριβώς εφάρμοσε ο Γκρεγκ Πάρκερ, συνταξιούχος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον, ο οποίος έφτιαξε μια πρωτότυπη κάμερα pinhole τρυπώντας ένα τενεκεδένιο κουτί από τσάι. Στη συνέχεια έστρεψε τη συσκευή του προς τον ουρανό τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου (στις 21 Ιουνίου) και την «έκλεισε» τη μεγαλύτερη νύχτα (στις 22 Δεκεμβρίου).

Για έξι μήνες η κάμερα κατέγραφε την κίνηση του Ήλιου επαναλαμβανόμενα ημέρα με την ημέρα στο φωτοευαίσθητο χαρτί. Η πρώτη φωτεινή γραμμή στο επάνω μέρος της φωτογραφίας αποτύπωσε τη διαδρομή που διέγραψε ο Ηλιος στο Θερινό Ηλιοστάσιο, την 21η Ιουνίου, και η τελευταία, στο κάτω μέρος, την πορεία του στο Χειμερινό Ηλιοστάσιο, στις 22 Δεκεμβρίου.


Πηγή : pyles.tv

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012

Αναγέννηση Τώρα

Το παρακάτω με εκφράζει αρκετά....


Η Ευτυχία, η Ειρήνη η Δύναμη, υπάρχουν μονάχα όταν δεν υπάρχει μίσος. Το να μισείς είναι ο πιο εύκολος δρόμος προς την δυστυχία, την κακομοιριά τον θάνατο. Να αγαπάς και να προσφέρεις, είναι ο μοναδικός δρόμος προς την ευτυχία, την ειρήνη, την αθανασία. Το ν’ αγαπάς και να προσφέρεις, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες είναι η Αρχέγονη Δύναμη. Το χρυσό κλειδί της μεγαλοσύνης για ν’ ανοίξεις το κουτί της Πανδώρας με τα μυστήρια της ζωής. Είναι το μοναδικό μυστικό του Κοσμικού Σύμπαντος. Αγάπη και Προσφορά για Αναγέννηση Τώρα !

Η γέννηση του Ήλιου, του Διόνυσου, του Χριστού, πού τόσο σου αρέσει να παπαγαλίζεις κάθε χρόνο, έγινε πριν 2011 χρόνια (! λέμε τώρα) η φύση ξανά γεννιέται κι αυτή από πάντα, ο Διόνυσος βαρέθηκε να γεννιέται ξανά και ξανά, και από τότε μέχρι σήμερα όσες φορές κι αν ξανά γεννηθεί ο Χριστός, ο Διόνυσος, ο Ήλιος και η Φύση, όσα χρόνια καλά, πολλά, ευτυχισμένα κι αν πεις, όσους κουραμπιέδες, γαλοπούλες και αν φας, ο άνθρωπος και οι κοινωνίες του είναι οι ίδιες. Εξακολουθείς να είσαι ο ίδιος.

Καμία αλλαγή προς το καλύτερο, προς την ελευθερία, την ζωή, την Ακεραιότητα. Στάσιμος, ούτε μπρός ούτε πίσω. Ούτε καλύτερος, ούτε χειρότερος. Ήσουν και είσαι σε φρικτή κατάσταση. Χωρίς Βούληση, Αυτογνωσία, Αυτοέλεγχο, περιφέρεις το ασήμαντο, μικρό «εγώ σου» πιστεύοντας πως είσαι το κέντρο του κόσμου.

Μιλάς με τέτοια έπαρση, με τέτοια σιγουριά για θέματα που δεν γνωρίζεις, χωρίς ούτε ίχνος αμφιβολίας ή απορίας, αντί να φροντίσεις να ακονίσεις τον νου σου με έργα και σκέψεις μεγάλων ανθρώπων. Πως να το κάνεις αυτό; Όταν όλους τους αληθινά μεγάλους ανθρώπους του εξαφάνισες, σκότωσες, έκαψες γιατί σε ξεβόλευαν ή γιατί σου έδωσαν εντολή τα αφεντικά που σε ελέγχουν.

Ακούς σαβούρες που αποκαλείς μουσικά συγκροτήματα, αντί για μουσική που ανυψώνει το πνεύμα και την καρδιά. Τρως ότι χειρότερο υπάρχει στην γη και περιφρονείς αυτό που είναι σημαντικό για να κτίσεις ένα γερό σώμα, λες και δεν είναι το σώμα δικό σου. Επικοινωνείς και δίνεις την προσοχή σου σε όποια σκουπίδια σου πλασάρουν οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί και οι ιερείς της συμφοράς και της σύγχυσης.

Για ποιά χρόνια πολλά μιλάς; Ποιός θέλει να ζήσει χρόνια πολλά, μέσα στον βούρκο που έφτιαξες και αποκαλείς κοινωνία;

Λες «Εγώ» και νοιώθεις πως ο κόσμος είναι υπηρέτης σου. «Έτσι είμαι Εγώ» «Εγώ θα πάω, θα κάνω θα φάω, θα πάρω, θα φέρω..» Εγώ» και μόνο ένα ασήμαντο “εγώ” το τέρας με τα 5.000 κεφάλια είναι αυτό που συντηρεί και ενισχύει αυτόν τον κόσμο και τα ανθρωπάκια που σέρνονται στον κόσμο της ύλης.

Αυτό που κατασπαταλάει την Ενέργεια σου, την Δύναμη σου είναι η διατήρηση του «Εγώ». Αυτό είναι που Οργίζεται, Προσβάλλεται, Καταθλίβεται, Απειλεί με αυτοκτονία, μέχρι που να πετύχει την επιθυμητή επιβεβαίωση. Μια και γνωρίζει πως δεν έχει κάποια απτή ουσία, αναζητά συνεχώς να έχει δίκιο μέσα από τα άλλα ανθρώπινα όντα, τα άψυχα όντα γιατί μόνο αυτά ασχολούνται με τέτοια ασήμαντα γεγονότα, τα οποία αποδέχονται και φέρονται λες και το «εγώ» είναι κάτι υπαρκτό. Μόνο με αυτό τον τρόπο το «εγώ» ξεγελιέται και πιστεύει πως είναι αληθινό, ενώ γνωρίζει πως στην πραγματικότητα είναι ένα συνονθύλευμα από τίποτα.

  • Τίποτα από δεν μπορεί να συμβεί όταν έχουμε αποδεχτεί την αληθινή μας υπόσταση, Είμαστε Έμψυχα Ενεργειακά όντα. Ένα πεδίο Ενέργειας, γι αυτό και η Κβαντική Θεωρία πρέπει να σε απασχολεί, γιατί Κβάντα σημαίνει Πακέτο Ενέργειας. Ενέργεια = Δύναμη = Ελευθερία


Τα μεγάλα λόγια είναι καλά, αλλά καταστρέφουν αυτόν που τα προφέρει..

Ειδικά όταν τα αξίζει.

Γι αυτό και οι αληθινά μεγάλοι άνθρωποι, δεν είπαν ποτέ μεγάλα και υπερφίαλα λόγια για τον εαυτό τους,

όλοι οι υπόλοιποι που είπαν, είναι όλοι οι υπόλοιποι.


Εσύ που διάλεξες να βρίσκεσαι; Εκεί που σου επέβαλαν; Μα εκεί είναι ο θάνατος και όχι η αναγέννηση. Τότε για ποιά γέννηση γιορτάζεις; Τι χρόνια πολλά λες; Μα σε κανένα απολύτως θέμα δεν έχεις χρησιμοποιήσει τον δικό σου Νου για να βγάλεις κάποια δικά σου συμπεράσματα; Καμία σημαντική ερώτηση δεν ταλανίζει την ύπαρξη σου, πέρα από το τι θα βάλεις, ποιοι θα σε δουν, που θα πας, τι θα φας, και πως θα αρπάξεις; ..και όλα αυτά με αγάπη και ευχές. !!

Ο Νέο-άνθρωπος είναι αιχμάλωτος του Χρόνου, είναι αιχμάλωτος σε έναν αριθμητικό υπολογισμό ωρών, λεπτών, ετών. Ο χρόνος ποτέ δεν φτάνει και αν κάποια στιγμή έχει λίγο παραπάνω ή δεν ξέρει τι να τον κάνει!!! ή τον σπαταλάει σε ανοησίες!!! Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του δεν υπάρχουν αλλά και ούτε που ξέρει ο άνθρωπος αν υπάρχει αυτό που δεν έχει.

Πάντα έτσι ήταν στο γραμμικό κόσμο του “Εγώ”, ο άνθρωπος και όλα τα όντα που συνυπάρχουν μαζί του, οργανικά και ανόργανα, είναι κάτω από την κηδεμονία, την εξουσία και τα καπρίτσια του χρόνου.

Υπάρχει ο χρόνος? Όπως τον αντιλαμβανόμαστε και όπως μας χρησιμοποιεί? “Θέλω να κάνω αυτό ή το άλλο αλλά δεν έχω χρόνο” ή “Δεν προλαβαίνω τρέχω όλη την ώρα” ή “καλή νέα χρονιά” και άλλα τέτοια όμορφα λόγια και σκέψεις σου δίνουν την εντύπωση ότι ο χρόνος υπάρχει. Αλλά η σύγχρονη επιστήμη και ειδικά η Κβαντική θεωρία αλλά και η θεωρία του Χάους και τα Fractal και εν μέρη η θεωρία της σχετικότητας λένε ότι ο χρόνος όπως τον μετράς καθημερινά είτε τον κυνηγάς είτε σε κυνηγάει Δεν υπάρχει. Όχι με την έννοια που έχεις μάθει να του δίνεις.

Εφ όσον ο χρόνος δεν υπάρχει.. Εσύ πως καταφέρνεις να μην έχεις κάτι που δεν υπάρχει;

Ο πρώτος και βασικότερος κανόνας για να ταξιδέψεις,

να αντιμετωπίσεις την έρημο,

είναι να ταξιδεύεις με λίγο βάρος.

Για να ελευθερώσεις την ψυχή σου, να την ελευθερώσεις από την σκλαβιά του “εγώ” χρειάζεσαι δουλειά, ευτυχώς όχι τόση όση χρειάστηκες για να την γεμίσεις με τόσες σαβούρες που τις κουβαλάς στην πλάτη σου. Χρειάζεσαι διαλογισμό με καθαρή καρδιά και άδειο νου. Χρειάζεσαι Δύναμη για να σπάσεις τις αλυσίδες, που άφησες να σου βάλουν. Ναι αυτές που εσύ θεωρείς σημαντικές, περιουσία, πολιτισμό, κοινωνία, πολιτική, θρησκεία. Τα μπιχλιμπίδια, τα αυτοκίνητα, τα σπίτια, τα χρήματα, τα στολίδια που καθημερινά σε καθηλώνουν μπροστά στις σκιές των Θαυματοποιών, και σου τρώνε την ψυχή.

… και μετά ψάξε το μονοπάτι που οδηγεί στο φως ..

… και μετά βρες την Δύναμη να το διασχίσεις ..

… και μετά τα ξαναλέμε .. εκεί θα είμαστε και θα σε περιμένουμε !


Διαφορετικά θα συνεχίσεις τον αέναο κύκλο της ανοησίας που αποκαλείς πολιτισμός, κοινωνία, ζωή. Που σε εκπαίδευσαν και συνεχίζεις από φόβο, να εγκλωβίζεσαι μέσα του και συνεχίζεις να τον συντηρείς. Αντί να επιλέξεις την Ελευθερία, επέλεξες τις αλυσίδες. Δεν έχεις χρόνο φίλε μου, ποτέ δεν είχες, μέχρι να ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου χάνεις όλη σου την δύναμη που είναι σημαντική για να ελευθερωθείς. Ο μόνος χρόνος που έχεις δεν είναι το 2012 είναι το ΤΩΡΑ.

Επέλεξε να ζήσεις ή να συνεχίσεις να πεθαίνεις κάθε μέρα και να φωνάζεις και » Χρόνια Πολλά». Διαλογίσου την Ελευθερία, την Αθανασία και ψάξε την, σε περιμένει να την ζήσεις. Την Ελευθερία από κάθε περιορισμό, από κάθε σκιά, φόβο, θάνατο, αρρώστεια. Το μοναδικό εμπόδιο είσαι εσύ και οι ασήμαντες εμφυτευμένες πεποιθήσεις σου. Η Αδυναμία σου. Το ασήμαντο και άχρηστο “εγώ” σου Τι το τρέφεις; Τι το συντηρείς; Πάψε να το ταΐζεις και άστο να πεθάνει από ασιτία.

Διαφύλαξε την Δύναμη σου, την Ενέργεια σου, είναι ότι πολυτιμότερο διαθέτεις, αυτή είναι που θα σε Ελευθερώσει.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ‘άλλοι άνθρωποι’.
Οι σκέψεις τους είναι απόψεις άλλων ανθρώπων,
η ζωή τους είναι μίμηση άλλων ζωών» Όσκαρ Ουάιλντ

Ακόμη και η ιδέα της ψευδαίσθησης, της απατηλότητας του κόσμου όπως τον αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος είναι ιδέα άλλου.. Υπάρχει όμως και άλλη πλευρά…

Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν την Πρόθεση και τη Θέληση να ενεργοποιήσουν το εσωτερικό τους δυναμικό, να τολμήσουν να γνωρίσουν τον κόσμο έξω από τη Σπηλιά, Ξανά εξετάζοντας εξ αρχής τα δεδομένα, έχοντας το Θάρρος να αναζητήσουν μια «Αλήθεια» παραπάνω και πέρα από τις «βεβαιότητές» τους. Να πάνε πέρα από την «λογική» και μακριά από τα καθιερωμένα. Υπάρχουν άνθρωποι που διάλεξαν να βαδίζουν στον μοναχικό δρόμο του Κατεργάρη.

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ!Πηγή : Mia Stala

Η παράδοσή μας είναι γεμάτη από προλήψεις και λαϊκές δοξασίες που συνοδεύουν την πρώτη ημέρα του νέου χρόνου. Οι αντιλήψεις του λαού, σίγουρα δεν πρέπει να αποτελούν οδηγό στην ζωή μας.

Το pyles.tv λοιπόν, χωρίς να της υιοθετεί, τις συγκέντρωσε και σας τις παρουσιάζει, καθώς μας χωρίζουν πλέον λίγες ημέρες από την νέα χρονιά. Το πώς θα τις αντιμετωπίσει ο καθένας, είναι εντελώς προσωπική του υπόθεση!


Ο,τι κάνεις την Πρωτοχρονιά, θα το κάνεις όλο το χρόνο!
Η δοξασία λέει πως ό,τι μας συμβεί την πρώτη μέρα του χρόνου, θα μας ακολουθεί ολόκληρη τη χρονιά! Για το λόγο αυτό, αποφεύγουμε να δανείσουμε λεφτά, να πληρώσουμε χρέη, να τσακωθούμε με τους αγαπημένους μας, να γκρινιάξουμε ή να μιζεριάσουμε, με το σκεπτικό ότι αν δεν κάνουμε όλα αυτά την πρωτοχρονιά, ίσως να μην μας "καταδιώκουν" για όλον το χρόνο!

Κρεμάστε έξω από το σπίτι σας, αγριοκρεμμύδα!
Η αγριοκρεμμύδα, πρέπει να κρεμιέται στην εξώπορτα του σπιτιού την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Θεωρείται σύμβολο αναγέννησης και υγείας, αφού συνεχίζει να βγάζει νέα φύλλα, ακόμη κι όταν αν τη βγάλεις από τη γη! Οσο περισσότερα βγάλει, τόσο καλύτερη θα είναι η χρονιά, αφού η αγριοκρεμμύδα θα έχει μεταδώσει τη ζωτική δύναμή της, στο σπιτικό. 

Το περιστέρι που φέρνει υγεία και τύχη
Το να επισκεφτεί το μπαλκόνι ή την αυλή του σπιτιού ένα περιστέρι την Πρωτοχρονιά, θεωρείται σημάδι υγείας και καλοτυχίας. Αν μάλιστα το περιστέρι μπει μέσα στο σπίτι, τότε οι κάτοικοί του θα πρέπει να νιώσουν ιδιαιτέρως ευλογημένοι για τον νέο χρόνο.

Τι δείχνει ο καιρός της Πρωτοχρονιάς.
Σε πολλά μέρη της ορεινής κυρίως Ελλάδας, ο καιρός της Πρωτοχρονιάς, ερμηνεύεται ως "σημάδι" από τους ντόπιους. Ο καθαρός ουρανός το ξημέρωνα της 1ης Ιανουαρίου, προμηνύει μια "καθαρή χρονιά", χωρίς ασθένειες. Το χιόνι επίσης, ερμηνεύεται ως "καλό σημάδι" και από αυτήν την λαϊκή αντίληψη πηγάζει η ρήση "άσπρη μέρα, άσπρος χρόνος".
Στη Βόρεια Ελλάδα, σε κάποια χωριά οι κάτοικοι την νύχτα της Πρωτοχρονιάς, αφήνουν ανοιχτή τη βρύση του χωριού, για "να τρέχει η τύχη, σαν το νερό", ενώ στη νησιωτική χώρα, θεωρούν θετικό σημάδι να φυσάει βοριάς την πρώτη μέρα του χρόνου.
Πηγή : pyles.tv

Blog Widget by LinkWithin

"Magical Template" designed by Blogger Buster